Nowoczesne technologie w klejach ATLAS – różnica, którą widać!

Co jest podstawą dobrze wykonanego remontu? Sprawdzona ekipa budowlana oraz niezawodne produkty. Gwarantujące bezpieczeństwo wykonania, umożliwiające szybką pracę, takie, które wybaczają budowlany pośpiech czy warunki panujące w trakcie prac. Takie są nowe produkty ATLASA  – Klej OK! i Klej Plus oparte o wyjątkową technologię włókien i polimerów.

Zastosowanie włókien w konstrukcjach budowlanych znane jest od wieków. O ile w starożytnym Egipcie cegły gliniane wzmacniano za pomocą słomy, w naszych czasach najczęściej stosuje się w tym celu włókna polipropylenowe i celulozowe. Wykorzystane w jednym produkcie, zapewniają mu wyjątkowe właściwości. Włókna polipropylenowe polepszają właściwości mechaniczne zaprawy poprzez wytworzenie w strukturze rozproszonego zbrojenia. Włókna celulozowe zaś, powstające w wyniku przetworzenia materiałów roślinnych, przyjmują postać drobnych nitek, które pod wpływem wody zwiększają swoją objętość, stają się elastyczne i ciągliwe. Dzięki nim produkty uzyskują lepsze parametry techniczne, takie jak przyczepność czy wytrzymałość.

 

PODWÓJNA MOC WŁÓKIEN: WŁÓKNA POLIPRYLENOWE

Odporność na obciążenia mechaniczne

Obecne w zaprawach cementowych włókna polipropylenowe pełnią funkcję rozproszonego zbrojenia w strukturze masy, polepszają właściwości mechaniczne zaprawy, zwiększają wytrzymałość na zginanie i redukują mikropęknięcia. W znacznym stopniu poprawiają odporność na obciążenia mechaniczne i trwałość związanej zaprawy, co pozwala na bezpieczne stosowanie klejów np. na powierzchniach o stosunkowo wysokich obciążeniach, w ciągach komunikacyjnych i korytarzach. Włókna polipropylenowe są materiałem o wysokiej odporności na działanie kwasów, zasad oraz rozpuszczalników czy soli. Są hydrofobowe, praktycznie nienasiąkliwe, a dzięki temu odporne także na porażenie mikrobiologiczne.

 

PODWÓJNA MOC WŁÓKIEN: WŁÓKNA CELULOZOWE

→ Szeroki zakres temperatury zastosowania

Włókna celulozowe mają szereg cech, które istotnie poprawiają właściwości układu cementowego, np. akumulują wodę konieczną do procesu hydratacji cementu. Regulują przez to gospodarkę wodą zarobową, co pozwala na bezpieczne montowanie okładziny w podwyższonej temperaturze – nawet do +30°C. W sezonie letnim Wykonawcy często mierzą się z koniecznością montażu okładziny na nagrzanym podłożu. Dzięki dodatkowi włókien praca w tak wysokiej temperaturze jest możliwa. Włókna wiążą wodę, dzięki czemu proces wiązania cementu jest całkowity, a zatem bezpieczny. Nie dochodzi do mikrospękań podczas wczesnej fazy wiązania zaprawy.​


→ Bardzo wysoka przyczepność

Włókna pod wpływem wody stają się elastyczne i ciągliwe oraz zwiększają swoją objętość, co w istotny sposób wpływa na właściwości robocze zaprawy. Bardzo istotnie redukują spływ kleju i zwiększają stabilność okładziny na powierzchni pionowej. W zauważalny sposób poprawiają właściwości aplikacyjne, konsystencję zaprawy, bezpośrednio wpływają na wydłużenie czasu otwartego i zwiększają zwilżalność podłoża. Zaprawy zawierające włókna zapobiegają zbyt szybkiemu odciąganiu wody przez podłoże lub okładzinę, dzięki czemu po stwardnieniu uzyskuj

 

Włókna w klejach ATLAS OK! i PLUS to:

♦ Lepsze parametry robocze klejów – łatwość aplikacji oraz podwyższenie stabilności płytek natychmiast po ich przyklejeniu do podłoża
♦ Możliwość pracy bez względu na temperaturę na zewnątrz – od 1 st. C (ATLAS Plus), jak do 30 st. C (Atlas OK!).
♦ Lepsze parametry techniczne klejów (w tym wytrzymałości na zginanie), doskonała przyczepność płytek.
♦ Szybka praca – możliwość wejścia na okładzinę już po 12 godzinach.\Znaczne podwyższenie odporności na oddziaływanie dużych obciążeń eksploatacyjnych (intensywny ruch pieszy) oraz obciążeń udarowych (upadek ciężkich przedmiotów).
♦ Brak spływu i efektu zapadania się płytki 

 

PODWÓJNA MOC POLIMERÓW: POLIMERY

W ATLAS PLUS wykorzystano również technologię polimerową. Klej został wzmocniony dużą ilością spoiwa o pochodzeniu syntetycznym. Po dodaniu wody do kleju spoiwo zaczyna tworzyć trwałe i elastyczne wiązania. Duża ilość polimerów pozwala stworzyć rozbudowaną siatkę mikropołączeń. Ułatwia to aplikację i wpływa na parametry związanej zaprawy. Wpływa na przyczepność do wszelkich podłoży i okładzin, takich jak gres, szkło itp.

Do głównych zadań technologii polimerowej należy nadanie wysokiej elastyczności i odkształcalności zaprawie cementowej. To dzięki niej klej może być aplikowany na wyjątkowo trudne podłoża, ponieważ jest w stanie przenosić naprężenia ścinające na styku z podłożem. Umożliwia to montaż wszelkich okładzin na powierzchniach ulegających deformacjom pod wpływem obciążeń mechanicznych lub termicznych, czyli w miejscach takich jak tarasy, elewacje, powierzchnie z ogrzewaniem czy drewniane stropy.

Dzięki obecności polimerów znacznie łatwiejsze jest również klejenie np. gładkich płyt kamiennych, „płytka na płytkę” czy płytek do podłoży niskonasiąkliwych, również narażonych na duże odkształcenia. Spoiwo syntetyczne tworzy trwałe połączenie praktycznie z każdym rodzajem materiału i podłoża.

Ponadto daje możliwość montażu płytek o wszelkich wymiarach – od mozaiki po płyty wielkoformatowe, o powierzchni nawet 3 m2. Klej nie tylko stabilizuje tego typu okładziny. Dzięki zawartym włóknom i polimerom niweluje naprężenia wewnętrzne, wynikające z różnych elastyczności materiałów, z których zbudowane są płytki i podłoża.

OK! KLEJ UELASTYCZNIONY

podwójna moc włókien

Najważniejsze cechy

 ♦  podwyższona wytrzymałość mechaniczna
♦  do kuchni, łazienek, korytarzy
♦  maksymalna wielkość płytek: średnie
♦ fugowanie już po 12/24 godzinach

 

ATLAS PLUS – nowy

klej wysokoelastyczny odkształcalny 2-10 mm, C2TE S1,
podwójna moc włókien i polimerów

Najważniejsze cechy

♦  3 x większa przyczepność początkowa
♦  doskonałe wiązanie już od 1°C
♦  na najtrudniejsze podłoża
♦  maksymalna wielkość płytek: bez ograniczeń

 

 

Źródło: atlas.com.pl